Mäklare

Information för mäklare


Föreningens namn: Brf Grycken

Är föreningen en äkta förening: Ja

Byggår: 1992

Antal lägenheter: 56 bostadsrätter, 0 hyresrätter

Antal lokaler: 2, varav en föreningslokal samt en lokal med förskoleverksamhet

Antal portar: 5

Antal tvättstugor: 2, varav en är anpassad för rörelsehindrade

Hiss i fastigheten: Ja

Förråd: Varje lägenhet har ett tilldelat förrråd. Det finns möjlighet att hyra extra förråd.

Parkeringsplats: Ja, se vidare under parkering.

Cykelrum: Ja, samt cykelparkering på gården.

Gemensam lokal: Ja, se vidare under föreningslokalen.

Gemensam uteplats/gård: Ja, se vidare under uteplatserna.

Uthyrd lokal: Föreningen hyr ut en lokal till den kooperativa förskolan Årstaligan.

Föreningens mark: Marken innehas med tomträtt genom ett tomträttsavtal med Stockholms kommun.

Årsredovisning: Här!

Energideklaration: Här!

Ekonomisk förvaltare: Riksbyggen ekonomisk förening


Närhet till annat i området

Tvärbanan (hållplats Årstafältet): 150 m

Pendeltåg (station Årstaberg): 550 m

Sjöviksskolan (Åk F-9): 650 m

Lekpark (Blomparken): 50 m

Grönområde (fält med picknickmöjlighet): 200 m

Grönområde (Årstaskogen): 400 m

Årstabergs livs: 220 m

Coop: 300 m


Vad ingår i månadsavgiften?

Värme, vatten, grundutbud för kabel-tv, bredband.

Föreningen har en kollektiv bostadsrättsförsäkring hos Folksam Ömsesidig Sakförsäkring.


Hur tas beslut om medlemsskap?

Vid nästkommande styrelsemöte eller via mail. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad.


Hur snabbt kan medlemsskapet beviljas?

2-3 veckor efter att ansökan inkommit.


Äger föreningen marken?

Nej


Godkänner föreningen juridisk person?

Nej


Ingår bostadsrättstillägg i avgiften?

Ja


Vilken typ av uppvärmning har fastigheten?

Eluppvärmd via berg- och fjärrvärme


Vilket ventilationssystem har fastigheten?

Mekaniskt frånluftssystem med värmeåtervinning (F-system)


Inglasning av balkong

Boende får glasa in sin balkong, men bygglov måste sökas enskilt och bekostas av bostadsrättshavaren. Utförande av inglasning ska vara likvärdig de övriga inglasningar i vår förening. Inglasning ska även godkännas av styrelsen, genom mail till styrelsen@brfgrycken.se Inglasning av balkong får inte påbörjas innan godkänt bygglov och godkännande från styrelsen. 


För övriga frågor, kontakta styrelsen.