Parkering

Parkering


Brf Grycken förfogar över 71 parkeringsplatser i området, fördelade på en större och en mindre parkering. Det finns förhyrda platser för boende och kringboende, samt platser ämnade för externa där man betalar via app. Parkering får endast ske på anvisad plats.


För externa gäster

Parkering på parkeringsplatser märkta med "Avgift" finns per timme. Det går också att köpa sjudagarsparkering.

Om man är intresserad av mer permanent parkering går det att kontakta Apcoa via hemsidan för att ställa sig i kö. Boende har dock förtur till permanenta parkeringsplatser.


Boendeparkering

Som boende i Brf Grycken har man rätt till garanterad parkeringsplats inom en månad från anmälningsdatum (Det är en månads uppsägningstid för externa gäster).


Priset för boendeparkering är 700-850 kr/månad, beroende på om det är en rörlig eller fast plats, samt om den har tillgång till elstolpe för motorvärmare eller ej.


Är du intresserad av parkeringsplats, kontakta Apcoa via deras hemsida.


Elstolpe

Nyckel till elstolpe för motorvärmare kvitteras ut hos nyckelansvarig i styrelsen.


Här hittar du användarinstruktion för tidsinställning av elstolpen. Den använder du om den lokala klockan till stolpen går fel och måste ställas.


Rörelsehindrad?

Om du är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för röreslsehindrad får du parkera på vår betalparkering utan att erlägga avgift.