Parkering

Parkering


Brf Grycken förfogar över 71 parkeringsplatser i området, fördelade på en större och en mindre parkering. Det finns förhyrda platser för boende och kringboende, samt platser ämnade för externa där man betalar via app. Parkering får endast ske på anvisad plats.För externa gäster

Kostnad för att parkera på våra parkeringsplatser märkta med "avgift" är 10 kr per timme. Vi erbjuder också sjudagarsparkering för 350 kr.

Om man är intresserad av mer permanent parkering går det att kontakta Aimo Park via 0771-96 90 06 eller mail för att ställa sig i kö. Boende har dock förtur till permanenta parkeringsplatser.

Betalning sker via app.Boendeparkering

Som boende i Brf Grycken har man rätt till garanterad parkeringsplats inom en månad från anmälningsdatum (Det är en månads uppsägningstid för externa gäster).


Priset för boendeparkering är 700-850 kr/månad, beroende på om det är en rörlig eller fast plats.


Är du intresserad av parkeringsplats, kontakta Aimo Park via 0771-96 90 06 eller mail. Ange namn, lägenhetsnummer, telefonnummer samt mailadress.


Elstolpe

Nyckel till elstolpe för motorvärmare kvitteras ut hos Jeannethe Westerlund, i styrelsen.


Här hittar du användarinstruktion för tidsinställning av elstolpen. Den använder du om den lokala klockan till stolpen går fel och måste ställas.


Rörelsehindrad?

Om du är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för röreslsehindrad får du parkera på vår betalparkering utan att erlägga avgift.