Nycklar

Nycklar


Lägenhetsnycklar

Varje lägenhetsinne­havare ansvarar själv om den egna lägen­hetens lås och nycklar. Inga reservnycklar till lägenheter förvaras av föreningen. Kostnader för extra nycklar står lägenhetsinnehavaren för själv. Föreningen använder för närvarande Bysmeden Lås AB för våra gemensamma lås och nycklar, som till exempel tvättstugor, lokaler och förråd. Det är dock fritt att använda den låssmed man önskar.


Nycklel till föreningslokal

Nyckel till vår föreningslokal, som ligger i anslutning till tvättstugan vid port 78, lånas ut till den som önskar om lokalen för närvarande inte hyrs ut. Föreningslokalen lånas ut kostnadsfritt vid enstaka tillfällen för medlem och boende i föreningen.


Nyckel till motorvärmarstolpe

Om du saknar nyckel till elstolpe för motorvärmare, kontakta styrelsen.


"Nyckeltagg" till dörr och tvättstugebokning

Till varje lägenhet hör tre taggar som kan användas för att låsa upp porten eller för att boka tvättid via de digitala anslagstavlorna. Dessa taggar lämnas över till nästa boende då man flyttar. Kostnad för att ersätta förlorade taggar bekostas av lägenhetsinnehavaren.


Övriga nycklar

Om du har frågor gällande övriga nycklar i föreningen, kontakta styrelsen.OBS! Glöm inte att lämna alla relevanta nycklar till nästa lägenhetsinnehavare om du flyttar!