Trivselregler

 

Trivselregler

Uppdaterade 2022-01-11


Trivselreglerna för Brf Grycken är till för att vi alla ska trivas i vår förening.

Vår bostadsrättsförenings allmäna intryck är viktigt för oss. Om vår fastighet och närområde uppfattas som välskött och inbjudande slipper vi oönskade gäster samt klagomål från boende sinsemellan.


Allmänt

 • Målsman ansvarar för att leksaker, cyklar m.m. samlas ihop efter avslutad lek och lämnas på anvisad förvaringsplats.
 • Matning av fåglar, ekorrar eller andra vilda djur är inte tillåten, då det drar till sig råttor.
 • Om du vill sätta upp information till övriga boende i vårt trapphus, tänk på att avlägsna limrester från tejpen efteråt så att våra ytor fortfarande är fräscha och kan städas på ett bra sätt.


Säkerhet

 • Kontrollera att föreningens samtliga dörrar går i lås efter in- och utpassering och ställ inte upp dem utan att ha dem under uppsikt.
 • Lämna inte ut portkoden till obehöriga och släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Gå inte hemifrån med levande ljus eller andra öppna lågor tända.
 • Glöm inte att regelbundet kontrollera att bostadens brandvarnare fungerar.
 • Meddela gärna grannar om du är bortrest under en längre tid.
 • Barnvagnar, rollatorer, cyklar eller annat brännbart får inte stå utanför din dörr eller i trapphuset p.g.a. den giftiga rök som dessa kan utveckla vid brand samt att de kan utgöra ett hinder vid utrymning.
 • I vindsförråd får av säkerhetsskäl personliga tillhörigheter endast förvaras inom avsett förråd.


Störande aktiviteter
För allas trevnad är det viktigt att inte störa omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn, i lägenheten så väl på gemensamma ytor, t.ex. gård, föreningslokal och trapphus. Alla måste visa respekt för sina grannar och i det ingår till exempel att inte störa någons nattsömn. Reglerna gäller dygnet runt. Ljudmässig hänsyn är extra viktigt att beakta från kl. 22.00 på kvällen till kl. 08.00 på morgonen på vardagar (23.00-10.00 på helger).

 

 • Tänk på volymen när du spelar musik, särskilt om du har mycket bas – då denna kan nå långt och stoppas inte trots att ljudvågorna passerar genom flera väggar.
 • Meddela dina grannar om du planerar enstaka tillställningar som kan uppfattas som störande och be dina grannar höra av sig om det blir för högljutt.
 • Visa hänsyn och sänk volymen om dina grannar hör av sig när du t.ex. spelar hög musik.
 • Om du blir störd av annan boende, kontakta denne i första hand.
 • Om du planerar att renovera, meddela alla i porten i så god tid som möjligt – och specificera när det kan komma att låta som mest.
 • Renovering bör planeras mellan 08.00-18.00 på vardagar (10.00-17.00 på helger).
 • Rökning är förbjudet i alla gemensamma utrymmen. Tänk på att inte röka direkt utanför porten eller i anslutning till andra boendes balkonger, uteplatser eller friskluftsventiler, så att inte rök besvärar dem.
 • Om du grillar på din uteplats, tänk på att inte använda tändvätska som kan lukta starkt för dina grannar. Tänk också på hur vinden blåser, så att röken från din grill inte letar sig in i friskluftsventilerna hos dina grannar. Använd gärna elektrisk braständare.
 • Matos kan leta sig in i friskluftsventilerna och på balkongerna hos boende. Se till att spjäll är rengjorda och fungerar, samt byt eventuella kolfilter regelbundet.
 • När du är på vinden - tänk på att det är lyhört till de lägenheter som ligger högst upp och visa hänsyn. Minderåriga får inte vistas på vinden utan tillsyn.

 

Skräp och sopor
Hjälp till att hålla våra trapphus, grönområde och parkering rent från skräp.

 • Släng inte fimpar, snus och skräp på marken.
 • Sortera dina sopor och släng rätt påse i rätt kärl.
 • Ställ inga sopor i trapphus då detta snabbt sprider en odör i trapphuset.
 • Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den.
 • Tänk på att lämna gården ren och prydlig. Ta med ditt skräp efter avslutad tillställning.
 • Om du använder någon av våra grillplatser, rengör gallret efteråt och avlägsna askan i avsedd askhink.
 • Oavsett om du har balkong eller uteplats ska denna ge ett helt och rent intryck. Använd inte din balkong eller uteplats som en förvaringsplats för skräp och grovsopor.

 

Tvättstugorna

 • Endast boende i Brf Grycken äger rätt att använda tvättstugan.
 • Följ maskinernas skötselinstruktioner.
 • Minderåriga får inte vistas själva i tvättstugans lokal.
 • Rökning och husdjur i tvättstugan är inte tillåtet.
 • Bh med bygel får endast tvättas i maskinerna om tvättpåse används.
 • Stäng eventuella öppna fönster efter avslutat pass.
 • Var punktlig med tvättiden för att bibehålla god trivsel i föreningen.
 • Torka av maskiner och bänkar efter användning.
 • Gör rent filter i torkskåp och torktumlare efter användning.
 • Om golvet är smutsigt efter användning ska det sopas och/eller våttorkas.
 • Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i.

 

Husdjur

 • Husdjur får inte rastas på föreningens mark.
 • Ditt husdjur får inte verka störande mot dina grannar.

 

Har du frågor
Har du frågor eller funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen på styrelsen@brfgrycken.se.