Renovering

 

 

Renovering

Observera att det är viktigt att följa föreningens stadgar vid renoveringar.

I vissa fall krävs godkännande av styrelsen och vid störande arbete eller vid eventuell avstängning av vatten eller el måste boende informeras i god tid.


Nedan följer ytterligare några tips när du renoverar som gör att du kan undvika framtida problem.

 

Regler våtrum

Föreningen är mån om att vi alla har ordentliga våtrumsutrymmen för att minska risken för vattenskador på egen och annans egendom.

 

GVKs branschregler Säkra Våtrum ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt.

 

Försäkringsbolag och beställare kan också jämföra ett utfört arbete med branschreglerna för att se om arbetet håller måttet.

 

Nedan kan du i korthet läsa om branschreglernas olika delar och få en översikt av regelverket.

 

Branschregler för säkra våtrum

 

Branschregler för säker vatteninstallation

 

Här hittar du GVK-auktoriserade företag

 

Köksfläkt

Föreningens fastighet har ett centralt fläktsystem med en enda fläkt och därmed är alla lägenheter sammankopplade av ett nätverk av ventilationsrör.

 

Det är inte tillåtet att installera motordriven fläkt som är kopplad till föreningens ventilationssystem. Fläktkåpa utan motor ska användas. 

 

Fläktar kopplade till föreningens ventilationssystem får endast utnyttja s.k. självdrag - annars trycks matos ut i andra boendes lägenheter. Om motordriven fläkt upptäcks vid rutinmässiga ventilationskontroller får boende själv bekosta byte till godkänd fläkt.


Persienner

Om du behöver byta persienner i dina fönster, se till att färgen utåt sett är samma grå som tidigare, så att byggnaden ger ett enhetligt intryck.


Säkerhetsdörr/ny dörr

Vår fastighet har vita dörrar. Om du byter ut din dörr mot en ny, se till att den har samma vita färg.


Vattenavstängning

Vattnet stängs av per stam från vinden. Om du vid renovering behöver stänga av vattnet, tänk på att meddela övriga boende som påverkas med lapp i porten, minst 3 dagar före avstängning sker.