Föreningslokalen

Föreningslokalen


Vår föreningslokal ligger i anslutning till tvättstugan vid port 78. Boende kan hyra lokalen för eget nyttjande från 12.00 till 12.00 till dagen därpå. Detta kostar 100 kr. Övernattning får ej ske.


Fyll i nedstående mall om du önskar hyra lokalen.