Föreningslokalen

Föreningslokalen


Vår föreningslokal ligger i anslutning till tvättstugan vid port 78. Då den inte hyrs ut kan den lånas ut till boende. Fyll i nedstående mall om du önskar låna lokalen.