Stadgar

Våra stadgar

Nedan finner du föreningens stadgar. Läs alltid igenom stadgarna innan du planerar att göra en förändring av din lägenhet. För vissa renoveringar krävs styrelsens godkännande och vissa delar av din lägenhet tillhör föreningen.