Uteplatserna

Uteplatserna


Föreningen har två innergårdar. Båda är försedda med grill och den ena har boulebana. Uteplatserna går inte att boka, så boende får samsas i det fall flera sällskap planerar grillning vid samma tidpunkt.Sittplatserna

  • Den södra uteplatsen har en låda med dynor till sittplatserna. Koden till låset är samma som koden till våra portar.
  • Lämna bord och sittplatser i rent och snyggt skick. Torka av bord och plocka med er skräp när ni lämnar uteplatsen.
  • Lägg tillbaka dynorna i förvaringslådan och lås den.Grillning

Oavsett om du har egen uteplats med grill eller bor högre upp i huset är du välkommen att använda de gemensamma grillarna vid uteplatserna.

  • Både grill och galler ska rengöras efter användning.
  • Askhink och askspade finns i den näraliggande tvättstugan vid port 76.
  • Grillkolen läggs i askhinken efter att de har svalnat.Boule

Du är varmt välkommen att spela några partier på vår boulebana!

  • Medtag egna klot
  • Boulekratta finns i tvättstugan vid port 76 och återlämnas efter spelad omgång.
  • För att vår boulebana ska få ett långt liv ber vi er att vara rädda om den och enbart använda den för sitt ändamål.