Nyinflyttad

Nyinflyttad

 

Välkommen till brf Grycken! Vi hoppas att du ska trivas i vår förening! Nedan följer några tips som kan vara bra när man är nyinflyttad.


Lagring av personlig data (GDPR)

Som medlem i vår bostadsrättsförening sparas dina personuppgifter i vår kundwebb på Riksbyggen. Detta för att de i egenskap av vår ekonomiska förvaltning ska kunna ordna med utskick av betalningsavier. Det ger oss också underlag för att veta vem som hyr vilken parkeringsplats eller förråd.

När du flyttar ifrån vår förening tas dessa uppgifter bort och ersätts av nyinflyttades.


Om du har haft kontakt med styrelsen i ett specifikt ärende kan ditt namn sparas i samband med detta. Denna information hålls separerad från t.ex. styrelseprotokoll så att vi ska kunna ta bort denna data på din begäran. Om du vill att vi gör detta efter det att du lämnat vår förening eller då du anser att informationen inte längre är relevant för styrelsen att behålla, ber vi dig kontakta oss.

 

Namn på brevinkast

Boende ansvarar själv för att märka upp sin brevlåda med namn. Styrelsen hanterar uppdatering av namn på våra digitala anslagstavlor.


Trivselregler

För att skapa absolut bästa förutsättningar för grannsämja och för att du ska trivas i vår förening, läs igenom våra trivselregler.


Personliga föremål

P.g.a. brandrisk och framkomlighet vid brand är det inte tillåtet att ha några personliga tillhörigheter i trapphuset eller i våra vindsförrådsgångar. Detta inkluderar dörrmatta, krukväxter, skoställ, cyklar etc.


Det är ok att ställa ut en möbel eller liknande i trapphuset under max ett dygn medan man renoverar eller byter ut sitt bohag, i väntan på att köra detta till tippen. Dessa föremål ska då vara märkta med namn och telefonnummer till ägaren.


Om du har egen ingång

Om du har egen ingång ser du inte lika ofta den information som styrelsen meddelar via våra digitala anslagstavlor. Då ber vi dig att kontakta styrelsen via och meddela din mailadress för att kunna få samma information digitalt.

 

Grillplats och grilla på uteplats

Föreningen har en grillplats som får användas av alla boende. Det finns inget särskilt system för att boka denna - utan finns det plats är det bara att använda den. Tänk på att rensa ut rester från din grillning när du är färdig och grillen har svalnat så att det blir en god upplevelse för nästa grillande.

 

Om man har uteplats är det tillåtet att grilla på denna - men tänk på dina grannar så att ditt stekos inte letar sig in i ventilationskanalerna hos dem. Ställ grillen så långt ifrån huskroppen som möjligt och använd braständare för attt minimera lukt från tändvätska.


Filter ventilation

Varje lägenhet har ett antal friskluftsventiler ovanför fönstren. Dessa innehåller filter som måste bytas 2-3 gånger per år, för att säkerställa god ventilation och bra luft i den egna lägenheten, men även hela fastigheten då all ventilation är sammankopplad. Inköp av passande filter samt byte står boende för. Det finns olika modeller på friskluftsventilerna, samt även olika filtertyper, för t.ex. ökad effekt mot pollen, så ta reda på vad som gäller i just din lägenhet.


Matavfallssortering

Föreningen har en särskild behållare för matavfall. I detta kärl får ENDAST matavfall slängas. Vad som är tillåtet att slängas samt ytterligare information om matavfallssortering finns här. Boende sorterar själva matavfallet och särskilda påsar för detta ändamål kan hämtas gratis i de flesta matvaruaffärer.

 

Grovsopor

Föreningen har ingen uppsamling av grovsopor och sådana får ej lämnas vid föreningens sopkärl - då detta försvårar eller förhindrar tömning. Sopbilarna tar inte med sig grovsopor vid tömning. Boende hänvisas till Östberga Återvinning för att lämna grovsopor. Glas- och kartongåtervinning finns i närheten av årstafältets tvärbanestation.

 

Julgranar

Julgranar räknas som grovsopor och får inte lämnas vid föreningens sopkärl. Det finns särskilda återvinningsplatser för julgranar och boende uppmanas att undersöka var i närområdet man kan lämna in sin gran.

 

Information från styrelsen

Styrelsen använder sig av våra digitala anslagstavlor för att nå ut till boende med information snabbt och digitalt. Det finns en anslagstavla i varje port. Information läggs ut löpande, så titta gärna på tavlan dagligen.


Städdagar

Föreningen har två städdagar om året - en på våren och en på hösten. Här uppmanas alla boende hjälpa till med att göra vårt närområde rent och trevligt. Datum för nästa städdag kommer upp i god tid på informationstavlorna.


Boende får enbart slänga skräp i våra containers om det finns plats i dem EFTER att städdagen är avslutad. Inga personliga föremål får slängas i containern före städdagen har påbörjats. Föreningen får betala extra om saker sticker upp ur containern eller om fel föremål har slängts, så kontrollera alltid med styrelsen vad som gäller vid just den städdagen.


Renovering

Funderar du på att renovera? Läs mer om viktiga saker att tänka på här.